Presentació MdT

Els Mercats de Tecnologia van iniciar la seva existència la primera dècada del segle XXI, sota l’acrònim de Mercatec, organitzats per uns equips de docents de secundària amb el suport de la desapareguda Fundació Epson i la col·laboració del Departament d’Educació/Ensenyament. Se’n van fer al Maresme, el Bages, el Vallès, el Barcelonès, el Tarragonès. Podeu veure la sèrie d’edicions en aquest històric de mercats de tecnologia (Mercatec) 2001-2012

Després d’una crisi de continuïtat, els Mercats de Tecnologia van seguir amb el suport i la coordinació de tres de les universitats catalanes. Actualment en són tres:

Amb aquesta nova situació els mercats van adoptar nous formats amb un canvi en l’acrònim: MdT i han continuat amb la col·laboració i el suport del Departament d’Educació.