Impulsem la robòtica (#IRTCA)

El programa Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula va ser un programa conjunt d’eduCaixa i el Departament d’Educació que es va implementar entre els cursos 2014-15 i 2017-18 en el que van participar 200 instituts. Aquest programa va ser una adaptació del projecte Classe de Tecnologies Creatives (CTC) d’Arduino Educaction. Hi van participar més de 4500 alumnes de tot el territori. El programa es va desplegar en el context de la matèria optativa de Tecnologia de 4t d’ESO i es va pilotar a 2n d’ESO en centres que treballaven en projectes transversals.

El programa va formar més de 400 docents que els va capacitar tècnicament i didàctica en l’ús del microcontralador Arduino UNO i el seu ecosistema de dispositius electrònics i de programació. El programa estava orientat al desenvolupament competencial de l’alumnat en l’ús creatiu de les tecnologies digitals i programables en el disseny i implementació de projectes tecnològics.

En acabar el període lectiu de programació del programa es celebrava una trobada a CosmoCaixa per tal que l’alumnat presentés els seus projectes finals. Atès l’èxit i l’interès que va despertar entre l’alumnat i el professorat, aquesta fira es va celebrar dos anys més després d’acabar el programa.

Recull de documentació pedagògica del programa

Selecció d’objectius, continguts i criteris d’avaluació

Relació amb el desplegament de les competències de l’àmbit cientificotecnològic

Relació dels continguts curriculars i els continguts treballats als blocs del programa

Proposta de programació d’aula

Guies didàctiques dels mòduls del programa

Guia mòdul 1

Guia mòdul 2

Guia mòdul 3. Part 1

Guia mòdul 3. Part 2

Guia mòdul 4

Plantilles de tall làser dels kits

Material per a l’alumnat

Guies de treball

Recull de vídeos i pòsters dels projectes presentats a la fira de CosmoCaixa

Curs 2015-16 Pòsters de projectes 2016 Vídeos de projectes 2016
Curs 2016-17 Pòsters de projectes 2017 Vídeos de projectes 2017
Curs 2017-18 Pòsters de projectes 2018 Vídeos de projectes 2018
Curs 2018-19 Pòsters de projectes 2019 Vídeos de projectes 2019
Curs 2019-20 Pòsters de projectes 2020 Vídeos de projectes 2020

Vídeos de la fira a Cosmocaixa

Fira 2014 (31/01/2014)

Fira 2015 (06/02/2015)