Recursos 8M XTEC

Dia Internacional de les Dones 2021

Des del Departament d’Educació, en el Dia Internacional de les Dones, ens sumem al missatge d’ONU Dones Les dones al lideratge: assolir un futur igualitari en un món COVID-19  i proposem activitats per visibilitzar i conscienciar l’alumnat i tota la comunitat educativa sobre els drets de les dones i la necessitat de la corresponsabilitat en les tasques de cura.

El món de la cura, que passa per l’autocura, la cura de l’espai i les persones que ens envolten, fa possible el sosteniment de la vida i el benestar personal. Cal que tots i totes valorem les tasques de cura i ens hi involucrem.

Manifest del Dia internacional de les Dones 2021

Accés als recursos