Ciències 12-15. Competències de pensament científic

Aquest projecte és fruit del conveni entre el Departament d’Educació i la UAB, amb la col·laboració de “la Caixa”. El seu objectiu és promoure un canvi metodològic a les aules que faci més atractives les ciències als alumnes i els proporcioni els coneixements científics per poder actuar com a ciutadans crítics i capaços de valorar el coneixement cientificotecnològic i prendre decisions argumentades.

El projecte té un enfocament competencial de l’ensenyament de les ciències en el marc del desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic amb connexions amb altres matèries de l’àmbit STEM.

+ informació