Segell de bones pràctiques

En el moment de transformació educativa actual es vol iniciar un procés col·lectiu de reflexió i intercanvi al voltant de la biblioteca escolar. Es pretén fer emergir bons models de biblioteques de centres educatius que donin respostes a l’escola i a les necessitats del segle XXI, tot afavorint la interacció i l’intercanvi entre centres. En definitiva, la creació de xarxa.

Per tal d’afavorir l’intercanvi entre centres es proposa la creació d’un segell de bones pràctiques per tal de complir els següents objectius:

 • Detectar bons models de funcionament de biblioteques de centres educatius de totes les etapes.
 • Afavorir l’intercanvi entre centres i la consolidació d’una xarxa de biblioteques escolars.
 • Establir lligams entre el programa “puntedu” i les biblioteques dels centres educatius.
 • Fer visible el paper de la biblioteca com a centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament, com a eix del pla de lectura de centre i com a motor d’innovació en el centre educatiu.

Tipologia de bones pràctiques

Les pràctiques es classifiquen segons cinc línies de contingut. Aquestes línies, recollides a la FIC BENR Biblioteca escolar: nous reptes a partir de la proposta de la Biblio(r)evolució de la Fundació Jaume Bofill, són les següents:

 • Línia 1: La biblioteca escolar com a agent de canvi i innovació
 • Línia 2: La biblioteca escolar com a agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa
 • Línia 3: La biblioteca escolar com a agent dinamitzador cultural del centre
 • Línia 4: La biblioteca escolar com a laboratori per liderar i promoure un centre lector
 • Línia 5: La biblioteca escolar com a agent d’impuls i participació activa a la cultura digital

Cada centre haurà de concretar a quina línia  fa referència la seva experiència, penjar-la a l’espai Nodes o web del centre i respondre al següent formulari.

 

Criteris de selecció

Per tal de poder obtenir el segell cal que les pràctiques compleixin els següents criteris de qualitat:

 • Actualitat: que el centre o la xarxa que la porta a terme estigui en funcionament i l’experiència sigui innovadora.
 • Transferibilitat: que pugui ser transferida a un altre centre o territori.
 • Sostenibilitat: que no sigui una activitat puntual sense continuïtat, sinó que tingui durada en el temps.
 • Qualitat: que sigui rica i interessant des del punt de vista pedagògic.
 • Participació: que afavoreixi la implicació de diferents agents i la relació amb l’entorn.

 

Publicació de l’experiència

Les experiències seleccionades es publicaran a l’espai nodes BESCAT per tal de fer-ne difusió i donar visibilitat. Aquestes experiències no es publiquen automàticament. Serà per ordre d’arribada i de manera periòdica.

 

Segell de bones pràctiques

 

Hi ha 5 segells diferents, un per a cada línia, i cada centre educatiu pot aconseguir-ne tants com vulgui.

 

Al segell hi apareix el curs escolar en el qual s’ha adquirit i, per tant, cada centre educatiu pot presentar una experiència de cada línia per curs. El segell es pot inserir al nodes o espai web de la biblioteca del centre educatiu a mode de reconeixement. Demanem que quan inseriu el segell l’enllaceu amb l’espai nodes del BESCAT on es descriu la iniciativa.