Catskills 2021

Introducció

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, organitza els Campionats d’FP de Catalunya, Catskills 2021.

Els Campionats d’FP de Catalunya, Catskills 2021, tenen com a objectiu principal la promoció de la Formació Professional a través de la participació de l’alumnat en una competició que  afegeix una motivació extra en el seu itinerari professional, i també una experiència personal enriquidora. Al mateix temps, el centre educatiu i el professorat que participa en la preparació de l’alumnat pot intercanviar experiències i establir xarxes de col·laboració entre els centres i les empreses que hi participen.

L’edició d’aquest curs correspon a l’edició 2020, postposada degut al confinament per l’emergència sanitària.

Requisits per a la participació

Pot participar als Campionats d’FP de Catalunya, l’alumnat dels centres educatius de formació professional de Catalunya, matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior d’FP, durant el curs 2020-2021. També en alguns casos alumnat de PFI.

Cada centre pot inscriure un o més participants, en funció de l’skill escollit, i pot proposar-ne de reserva per cobrir les eventualitats que puguin sorgir.

Aquest  alumnat  ha de tenir, abans de l’inici del campionat, els coneixements teòrics suficients respecte als components materials sobre els quals versen les proves. A més, ha de reunir les qualitats següents: concentració, capacitat de resoldre problemes i de treballar sota pressió.

El dia de les proves, els participants han d’anar acompanyats pel professor/a que els ha preparat i que ha d’actuar de jurat. (En cas de celebrar-se les proves en una seu única que aculli tots els participants d’un skill donat).

Directrius tècniques

En aquest enllaç podreu trobar les dates de les proves, la seu de participació i les indicacions genèriques del seu format.

Continguts de la prova i equipaments

Els continguts de cada prova i la llista d’equipament que aporta l’organització i la que han de portar els participants es publicaran al respectiu curs d’Odissea.

Premis

S’han establert els premis següents:

  • 1r premi: Certificat de primer classificat i medalla d’or Catskills 2021.
  • 2n premi: Certificat de segon classificat i medalla de plata Catskills 2021.
  • 3r premi: Certificat de tercer classificat i medalla de bronze Catskills 2021.

La resta de participants rep un certificat de participació en la competició.