Certificació

 

El programa GEP és un programa d’innovació pedagògica. Qui pot obtenir aquest certificat?

– Professorat participant en la formació GEP:

El professorat que participi en la formació del programa GEP gaudeix de la corresponent certificació reconeguda pel Departament d’Educació.

– Centre participant

La participació en el programa tindrà el reconeixement d’innovació pedagògica un cop avaluada la memòria per part de la Inspecció d’Educació i d’acord amb la normativa vigent.

– Professorat implicat en el programa GEP

El professorat que hagi participat directament en el programa podrà obtenir un certificat d’innovació pedagògica.