Coneix el GEP!

El programa GEP promou, d’una banda, l’increment del temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, acompanya els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. La durada del programa per als centres que hi participen és de tres cursos escolars.