Formació

La formació associada al programa GEP s’adreça, en primera instància, a professorat de matèria no lingüística que acrediti un nivell mínim B2 (MECR) de llengua estrangera. No obstant això, pot participar també en la formació un professor/a de llengua estrangera, si bé no de manera exclusiva.

Objectius i estructura de la formació GEP

1. Formació de primer any

L’objectiu de la formació de primer any dels docents de centres GEP d’anglès és iniciar els professors de matèria no lingüística en l’aprenentatge integrat de llengua estrangera i continguts (AICLE), per tal de capacitar-los per impartir continguts de la seva matèria en llengua anglesa o francesa.

La formació consisteix en un curs semipresencial de 45 hores de durada

2. Formació de segon any

L’objectiu de la formació de 2n any GEP és aprofundir en la metodologia AICLE per tal de capacitar els docents per elaborar i implementar projectes competencials en anglès o francès en matèries i àrees no lingüístiques, tot integrant-hi les TIC.

La formació consistirà en un curs semipresencial de 45 hores de durada. En la formació dels grups GEP de francès s’introdueixen a més estratègies de transferència interlingüística i d’intercomprensió entre llengües romàniques.

Formació complementaria associada al programa d’innovació Generació Plurilingüe: el Departament ofereix l’activitat Fostering oral expression in the classroom, consistent en un cicle de conferències al voltant de l’expressió oral en anglès. Aquesta acció formativa va dirigida al professorat de centres participants en el programa Generació Plurilingüe i, en general, al professorat de llengua anglesa o d’àrees en anglès, de tots els nivells educatius. Igualment, el Departament ofereix formació complementària en intercomprensió avaluació en un context plurilingüe i altres continguts relacionats amb la formació del projecte.