Estructura del programa

El programa GEP té una durada de tres anys. Com s’estructura el programa?

El primer any…

GEP 1r any

– Grup impulsor i pla d’acció

– Formació GEP 1

– Implementació a l’aula

 

Segon any…

 

GEP 2n any   

– Formació GEP 2                                

– Implementació a l’aula

– Recollida de resultats

 

 

El tercer any…

GEP 3r any 

-Difusió

-Consolidació

-Lliurament de la memòria del projecte