Comença la formació GEP2!

La formació GEP2 ja està en marxa en tots els territoris.

 

Sessió 1: Refresquem la memòria, continuem establint vincles amb els centres i comencem a preparar els nostres projectes CLIL!

 

Sessió 2: Comencem a investigar sobre el PBL.

 

Sessió 3: Continuem aprenent sobre el PBL i comencem a dissenyar el nostre projecte!

 

Sessió 4: Treballem sobre com ajudar els alumnes a expressar-se.

 

Sessió 5: El toc final dels PBL!

 

Sessió 6: L’avaluació! I eines per avaluar!

 

Sessió 7: Aprofundim en el CIC (Classroom interactional competence).