Centres que treballen la intercomprensió

A Catalunya, des del curs 2012-2013 fins a l’actualitat, 100 centres públics i concertats han aplicat i/o apliquen a les seves aules qualsevol dels dos projectes en intercomprensius previs a la seva fusió pel curs 2016-2017: Euromania i Ciències i Societat/Fem passeres. D’aquests 100 centres, 37 són d’educació infantil i primària (escoles) i 56 són d’educació secundària i batxillerat (instituts). A més, també hem comptat i comptem amb la participació de 6 zones escolars rurals (ZER) i 4 altres centres. Aquests centres es distribueixen al territori de la manera següent: