Portada

Benvinguts al Nodes d’Intercomprensió!

 

Dins d’aquest espai trobareu informacions, recursos i eines sobre la intercomprensió. Des del Departament d’Educació volem ajudar als docents del nostre territori a portar a les aules el plurilingüisme a través de la intercomprensió.

Us animem a visitar el nostre web i subscriure-us-hi!

 

Respecte per les llengües i cultures: els valors ètics de la intercomprensió

La intercomprensió lingüística és una aproximació plurilingüe a la didàctica que acull uns valors que permeten construir una societat més respectuosa amb la diversitat lingüística i cultural al món i que gestiona amb una major facilitat aquesta riquesa de llengües i cultures. En definitiva, la intercomprensió va lligada a uns valors socialment ètics que enumerem a continuació. … Llegeix més»

Marc Europeu Comú de Referència: Volume Companion del MECR

Vint anys després de la publicació del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: Aprenentatge, ensenyament, avaluació, més conegut com a MECR, el Consell d’Europa va anunciar l’abril de 2020 la publicació de l’edició final del Companion Volume. Aquesta versió actualitzada… Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La globalització ha comportat una evolució social i alhora una pèrdua de la diversitat lingüística a conseqüència de l’hegemonia de les llengües amb més poder políticoeconòmic. Davant d’aquesta pèrdua de la diversitat, però, el paradigma ecolingüístic la considera com una riquesa, construint, així, una nova… Llegeix més»

Pràctiques docents IC

Ens agradaria iniciar un procés col·lectiu de reflexió i intercanvi de pràctiques docents al voltant del treball de la intercomprensió a l’aula. El que pretenem és compartir bons models de pràctiques docents per tal de visibilitzar la intercomprensió com una estratègia d’aprenentatge de llengües efectiva. … Llegeix més»

Què és i per a què serveix la intercomprensió?

A finals del segle XX i principis del segle XXI i davant la necessitat de mostrar com és la realitat lingüística europea, han nascut nous enfocaments plurals per tal de donar resposta a les exigències del món actual (globalització, mobilitat intercontinental, intercomunicació entre els grups… Llegeix més»