Marc Europeu Comú de Referència: Volume Companion del MECR

Vint anys després de la publicació del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: Aprenentatge, ensenyament, avaluació, més conegut com a MECR, el Consell d’Europa va anunciar l’abril de 2020 la publicació de l’edició final del Companion Volume. Aquesta versió actualitzada… Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La globalització ha comportat una evolució social i alhora una pèrdua de la diversitat lingüística a conseqüència de l’hegemonia de les llengües amb més poder políticoeconòmic. Davant d’aquesta pèrdua de la diversitat, però, el paradigma ecolingüístic la considera com una riquesa, construint, així, una nova… Llegeix més»

Què és i per a què serveix la intercomprensió?

A finals del segle XX i principis del segle XXI i davant la necessitat de mostrar com és la realitat lingüística europea, han nascut nous enfocaments plurals per tal de donar resposta a les exigències del món actual (globalització, mobilitat intercontinental, intercomunicació entre els grups… Llegeix més»