FPB

Normativa

Currículums per Famílies Professionals FPB

Família professional “Administració i gestió”

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/admingestio/

Família professional  “Electricitat i electrònica”

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/electr/

Família professional  “Fabricació mecànica”

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/fabmecanica/

Família professional “Imatge personal”

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/imatgepersonal/