Projectes

Dintre dels Programes de Formació i Inserció  es porten a terme diferents activitats i projectes, propis o en col·laboració amb altres entitats o empreses, amb l’objectiu d’oferir eines i recursos per avançar en la millora dels programes i en l’atenció a l’alumnat.

Al desplegable trobareu més informació sobre cadascun dels projectes.