Comunicats

Instruccions per a la preinscripció a cicles formatius de grau mitjà dels alumnes que estan cursant un PFI el curs 2020-2021 en centres públics o en centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

RESOLUCIÓ EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s’estableix l’organització i la gestió de la modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció a partir del curs 2021-2022.

Nota informativa sobre l’avaluació i l’accés a cicles de grau mitjà dels alumnes PFI

RESOLUCIÓ EDU/197/2021, de 27 de gener,  per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de
comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2021-2022.

Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP

Publicada la RESOLUCIÓ EDU/2638/2020, de 26 d’octubre relativa als efectes de la superació dels PFI

Resolució mesures urgents

Accés dels alumnes als centres – Declaracions responsables: Menors d’edat   –  Majors d’edat

Orientacions per a l’ús responsable d’internet

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels ensenyaments d’FP