NORMATIVA

 

     Normativa autonòmica Normativa estatal
  Llei 12/2009, d’educació de Catalunya  Llei 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa
 Res. ENS/1102/2014, per la qual s’estableix el PFI  RD 127/2014, regulació FPB
 Res. ENS/241/2015,  modifica Res. ENS/1102/2014
 Res. ENS/2250/2014, de l’estructura del PFI
 Res. del DGFPiFPl, per la qual es determina la superfície dels espais PFI a partir del curs 2018-2019.  
 Res. ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció.