Cartellera PFI

Podeu consultar la relació de recursos cinematogràfics, iniciats el curs 2015-2016. Trobareu la proposta de pel·lícula, documental o curtmetratge i la fitxa que guia al docent a treballar el recurs amb els alumnes, amb recomanacions, activitats, o propostes pedagògiques.