XXVIII Jornada de reflexió Un nou present

L’objectiu del debat és reflexionar sobre els canvis que la pandèmia ha generat en l’educació i els reptes que han sobrevingut. La situació d’urgència ha posat al descobert les limitacions del sistema i és important fer una diagnosi per entendre el que ha passat. Els eixos del debat són:

  • Espais i temps educatius
  • La digitalització de l’educació
  • L’acompanyament i la cura
  • La personalització dels aprenentatges

El 28 d’abril es va presentar el document “Un nou present educatiu” que és el recull de les conclusions del debat iniciat el 8 d’abril.

El 20 de juliol es va presentar al Ple del Consell Escolar de Catalunya la proposta per la XXVIII Jornada de reflexió, en ella es recullen les idees del grup de treball, i en el Ple de 22 de setembre es va aprovar la continuïtat del treball en el marc del consell i la XXVIII Jornada de reflexió sobre Un nou present, que serà el dia 26 de novembre.

Agenda

Setembre

29-9-2020 16.00 Comissió de Finançament

Anàlisi de l’Estudi del cost de la plaça escolar. (Resum)

Octubre

6-10-2020 16.00 Comissió d’Ordenació.

7-10-2020 16.30 Presentació dels objectius del Grup de treball en el marc de la XXVIII Jornada de reflexió del CEC.

13-10-2020 16.00 Comissió Permanent.

14-10-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: Els espais i temps educatius.

20-10-2020 16.00 Reunió del Ple

Reunió amb l’Hble. Sr. Josep Bargalló. Conseller d’Educació.

21-10-2020 16.00 Comissió de Finançament.

26-10-2020 16.00 Comissió de Programació.

27-10-2020 16.00 Comissió d’Ordenació.

28-10-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: La digitalització de l’educació.


Novembre

3-11-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: L’acompanyament i la cura.

4-11-2020 16.00 Comissió de Finançament.

9-11-2020 16.00 Comissió de Programació.

10-11-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: La personalització dels aprenentatges.

17-11-2020 16.00 Comissió Permanent.

18-11-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Conclusions.

24-11-2020 16.00 Reunió del Ple

26-11-2020 16.00 XVIII Jornada de reflexió. Un nou present educatiu. 


 

Vídeos de la XXVII Jornada de reflexió “El temps a l’educació”. Feu aportacions al debat!

Anna Simó: Presentació / Marta Portero: “Neurociència cognitiva: efectes del temps en l’aprenentatge”

Taula rodona. Moderador: Fabián Mohedano. Hi intervenen: Maria Izquierdo, Trinitat Cambras i Javier Albares

Thomas Radinger: L’ús del temps als sistemes educatiu. OCDE Dades i anàlisi

Alejandro Paniagua: Temps educatiu(s) i oportunitats d’aprenentatge

Josep Bargalló: Cloenda… Llegeix més»

El temps a l’educació: presentacions digitals

Una vegada passats els actes corresponents a la XXVII Jornada de reflexió del CEC, dedicada aquest 2019 a al tema “El temps a l’educació”, publiquem les presentacions digitals tant de les converses com de la mateixa jornada del 16 de novembre responent a les sol·licituds que les persones participants ens heu fet arribat.

Hi podeu trobar les presentacions digitals o parts de les presentacions digitals que les persones autores han autoritzar que es publiquin.

Converses

Àlex Letosa:

La gestió del temps com a eix de l’èxit educatiu de les famílies

L’experiència del temps de l’alumnat, una mirada des de les neurociències

Albert Lacruz: Gestió del temps fora de l’aula

XXVII Jornada de reflexió

Maria Izquierdo: Alimentció i horaris saludables: és possible?

Trinitat Cambras: Per què els horaris són importants en la salut?

Javier Albares: Rendimiento escolar y sueño

Thomas Radinger: Use of time in school education: OECD Data and analysis

Alejandro Paniagua: Temps educatiu(s) i oportunitats d’aprenentatge