XXVIII Jornada de reflexió Un nou present educatiu

L’objectiu del debat és reflexionar sobre els canvis que la pandèmia ha generat en l’educació i els reptes que han sobrevingut. La situació d’urgència ha posat al descobert les limitacions del sistema i és important fer una diagnosi per entendre el que ha passat. Els eixos del debat són:

Inscripció a la XXVIII Jornada

26 de novembre, de 16h. a 19h. en línia

Enllaç a la sala d’emissió

16.00 Presentació de la Jornada

Sra. Anna Simó i Castelló. Presidenta del Consell Escolar de Catalunya

Primera part. 16.10 a 17 hores.

Reflexions

Recull de les aportacions de diversos membres de la comunitat educativa i de les persones expertes: Joan Manuel Tresserras, Marina Garcés, Kilian Jornet, Guillermo Bautista, Neil Harbisson, Mercè Gisbert, Màrius Serra, Begoña Román, Natza Farré i César Coll.

La veu de l’alumnat

Com ho han viscut les escoles i les famílies?

Performance artística

Segona part. 17 a 17.30 hores.

Diàleg

Amb Guillermo Chirino, Eudald Carbonell i Laia Servera

Tercera Part. 17.30 a 19 hores.

Converses

Moderades per Raül Manzano

17.30 – Els espais i temps educatius amb Xènia Amorós, Sònia Giménez i Marta López.

17.50 – La digitalització de l’educació amb Coral Regí, Miquel Àngel Prats, Cristian Olivé i Martina Mairgünther.

18.10 – L’acompanyament i la cura amb Teresa Esperabé, Anna Forés i Glòria Iniesta.

18.30 – La personalització dels aprenentatges amb Elena Ferreiro, Joan Pahisa i Ramon Barlam.

18.50 hores  – Cloenda. Sr. Josep Bargalló. Conseller d’Educació.

 

 

 

 

 

 

El 28 d’abril es va presentar el document “Un nou present educatiu” que és el recull de les conclusions del debat iniciat el 8 d’abril.

El 20 de juliol es va presentar al Ple del Consell Escolar de Catalunya la proposta per la XXVIII Jornada de reflexió, en ella es recullen les idees del grup de treball, i en el Ple de 22 de setembre es va aprovar la continuïtat del treball en el marc del consell i la XXVIII Jornada de reflexió sobre Un nou present educatiu, que serà el dia 26 de novembre.