L’educació en un nou present

L’inici del debat ha estat per reflexionar sobre els canvis que la pandèmia ha generat en l’educació i els reptes que han sobrevingut. La situació d’urgència ha posat al descobert les limitacions del sistema i és important fer una diagnosi per entendre el que ha passat. Els temes inicials són: l’educació en línia, l’acompanyament dels alumnes, el perfil dels docents, l’organització del temps, el paper de les famílies, l’organització de l’espai telemàtic, els espais físics d’aprenentatge, les competències, els continguts i l’avaluació.

Podeu accedir a l’espai obert que inclou un fòrum de debat  que ens permet recollir les vostres propostes. També hem creat un subgrup en el mateix fòrum sobre l’etapa d’Educació infantil 0-3 i n’anirem creant més. Sigueu benvinguts!

El 28 d’abril s’ha presentat el document “Un nou present educatiu” que és el recull de les conclusions del debat engegat el 8 d’abril.

El 20 de juliol s’ha presentat al Ple del Consell Escolar de Catalunya la proposta per la XXVIII Jornada de reflexió, en ella es recullen les idees del grup de treball. La presentació de la proposta es pot veure en línia.


ENTRADA AL FÒRUM

 

Vídeos de la XXVII Jornada de reflexió “El temps a l’educació”. Feu aportacions al debat!

Anna Simó: Presentació / Marta Portero: “Neurociència cognitiva: efectes del temps en l’aprenentatge”

Taula rodona. Moderador: Fabián Mohedano. Hi intervenen: Maria Izquierdo, Trinitat Cambras i Javier Albares

Thomas Radinger: L’ús del temps als sistemes educatiu. OCDE Dades i anàlisi

Alejandro Paniagua: Temps educatiu(s) i oportunitats d’aprenentatge

Josep Bargalló: Cloenda… Llegeix més»

El temps a l’educació: presentacions digitals

Una vegada passats els actes corresponents a la XXVII Jornada de reflexió del CEC, dedicada aquest 2019 a al tema “El temps a l’educació”, publiquem les presentacions digitals tant de les converses com de la mateixa jornada del 16 de novembre responent a les sol·licituds que les persones participants ens heu fet arribat.

Hi podeu trobar les presentacions digitals o parts de les presentacions digitals que les persones autores han autoritzar que es publiquin.

Converses

Àlex Letosa:

La gestió del temps com a eix de l’èxit educatiu de les famílies

L’experiència del temps de l’alumnat, una mirada des de les neurociències

Albert Lacruz: Gestió del temps fora de l’aula

XXVII Jornada de reflexió

Maria Izquierdo: Alimentció i horaris saludables: és possible?

Trinitat Cambras: Per què els horaris són importants en la salut?

Javier Albares: Rendimiento escolar y sueño

Thomas Radinger: Use of time in school education: OECD Data and analysis

Alejandro Paniagua: Temps educatiu(s) i oportunitats d’aprenentatge