Ple de 26 de gener de 2021

Contingut

 • Dictamen de l’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.
 • Resolució en relació amb la impugnació de l’acord del Ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC), de 24 de novembre, relatiu a la renovació… Llegeix més»

Ple de 22 de setembre de 2020

Contingut

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 • Presentació de l’estudi del cost de la plaça escolar. (Bernat Albaigés. Assessor Síndic de greuges).
 • Grup de treball i jornada 2020-2021.
 • Proposta de pla de treball 2020-2021.
 • Informacions de la presidenta.
 • Torn obert de paraules.

Documents

Acta

 

Ple del 24 de novembre 2020

Contingut

 • Aprovació acta anterior
 • Presentació de resultats 4t ESO 2019-2020. Sr. Joan Mateo, president del CSASE.
 • Presentació del Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023. Sra. Mar Camacho, Directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
 • Renovació de membres de la Comissió Permanent.
 • Comiat de Ricard Aymerich i Joaquim Arnau.
 • Torn obert de paraula

Documents

Actualitat

20 de juliol de 2021
Jornada “Aplicació pràctica de l’FP Dual amb contracte formatiu” . Pimec. Hi assisteix Jordi Rodon (secretari CEC)

12 de juliol de 2021
Comissió de treball del CEMB Educació Emocional i Salut Mental. Hi assisteix Jordi Rodon (secretari CEC)
8 de juliol de 2021
Escola d’Estiu… Llegeix més»