Composició del Consell Escolar Territorial de Tarragona

Sector Nom Cognoms Entitat que representa
Administració Jean Marc Segarra Mauri ST d’Educació a Tarragona
Administració Joaquim Medina Bermúdez ST d’Educació a Tarragona
Administració Rosalia Mercadé Orriols ST d’Educació a Tarragona
Administració Salvador Pérez Tarragó ST d’Educació a Tarragona
Administració Mónica Alabart Calvo ST d’Educació a Tarragona
Professorat FMRPC Federació de Moviments de renovació pedagògica de Catalunya
Professorat Montserrat Eek Secretariat Escola Rural
Professorat M. Àngels González Estremad CDL Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya
Professorat APECC Associació de Professionals Escoles Cristianes de Catalunya
Pares/mares Tere Franch i Díaz FAPAC Federació d’Associació de Pares i mares d’alumnes de Catalunya
Pares/mares Jordi Morron Estradé FECAPAEE Federació Associació Pares d’Alumnes d’Educació Especial
Pares/mares FDAPA Federació Diocesana d’Asocionaons de Pares d’alumnes
Pares/mares Esther Isern i Sugrañes FAPAES Federació d’APAs d’ensenyament secundari de Catalunya
Alumnat Francesc Márquez AJEC Associació Joves Estuciants de Catalunya
Alumnat Bloc d’estudiants nacionalistes
Sindicats UGT-FSP Unió general de treballadors – Federació Serveis Públics EOI
Sindicats José L. Marqueta Gómez CCOO-PAS
Sindicats Pere Joan entura Grau USOC
Sindicats Neus Roig Saiz UGT
Sindicats Xavier Caixal i Baldrich CGT
Sindicats Lluís Cánoves Momparler ANPE
Sindicats Lidia Almagro CCOO
Organitzacions empresarials Raffaele Oliver Cambra de Comerç Tarragona
Organitzacions empresarials Francesc vives Vives AEH Associació d’empresaris d’hosteleria de la provincia de Tarragona
Organitzacions empresarials AEQT
Organitzacions empresarials Montserrat Baldrich CEPTA Confederació Empresarial de la Província de  Tarragona
Municipis FMC
Municipis Montse Piñero Ajuntament de Reus (OME)
Municipis Martí Batista Montserrat Ajuntament de Valls
Municipis Claudia Aznar Sedo Ajunntament de Tarragona
Municipis Lidia Bargas i Musoy ACM
Municipis Ernest roigé Savall ACM
Centres docents públics Núria Sagués Direccions centres públics
Centres docents públics Narcís Castanedo Direccions centres públics
Centres docents privats Pablo Muñoz Pérez Direccions centres privats
Centres docents privats CCAEC Confederació de Centres Autònomos d’ensenyament a Catalunya