El Consell Escolar de Catalunya

Benvingudes i benvinguts a Consescat, l’entorn de participació en línia que el Consell Escolar de Catalunya va posar en funcionament al 2012 amb motiu de la Jornada de reflexió L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació.

Creat l’any 1986 i establert com “l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”, el Consell Escolar de Catalunya integra representants dels diversos sectors de la comunitat educativa i constitueix una manifestació de la voluntat contínuament renovada de participació social en la política educativa del nostre país. 

El Consell Escolar de Catalunya té la missió, entre d’altres, d’estimular el diàleg, la reflexió i la creació i difusió de coneixements que contribueixin a la qualitat de l’educació i a plantejar els canvis i millores que el nostre temps reclama. Amb aquesta finalitat convoca periòdicament Jornades de reflexió que permeten que la comunitat educativa representada al Consell expressi els seus posicionaments i punts de vista amb vocació constructiva i orientació al futur.

La plataforma Consescat és un espai per aportar informacions, conversar i contrastar opinions sobre els temes que centren l’atenció de la comunitat educativa, en un clima de debat obert, respectuós i estimulant.