L’educació en un nou present

L’inici del debat ha estat per reflexionar sobre els canvis que la pandèmia ha generat en l’educació i els reptes que han sobrevingut. La situació d’urgència ha posat al descobert les limitacions del sistema i és important fer una diagnosi per entendre el que ha passat. Els temes inicials són: l’educació en línia, l’acompanyament dels alumnes, el perfil dels docents, l’organització del temps, el paper de les famílies, l’organització de l’espai telemàtic, els espais físics d’aprenentatge, les competències, els continguts i l’avaluació.

Podeu accedir a l’espai obert que inclou un fòrum de debat  que ens permet recollir les vostres propostes. També hem creat un subgrup en el mateix fòrum sobre l’etapa d’Educació infantil 0-3 i n’anirem creant més. Sigueu benvinguts!

El 28 d’abril s’ha presentat el document “Un nou present educatiu” que és el recull de les conclusions del debat engegat el 8 d’abril.

El 20 de juliol s’ha presentat al Ple del Consell Escolar de Catalunya la proposta per la XXVIII Jornada de reflexió, en ella es recullen les idees del grup de treball. La presentació de la proposta es pot veure en línia.


ENTRADA AL FÒRUM