L’educació en un nou present
L’objectiu del debat és reflexionar sobre els canvis que la pandèmia ha generat en l’educació i els reptes que han sobrevingut. Aquestes setmanes ha desaparegut l’espai escolar com a lloc físic d’aprenentatge i s’ha hagut d’improvisar un acompanyament dels alumnes i una formació en línia amb totes les limitacions que té el model (infraestructura tecnològica, equipaments de l’alumnat, suport familiar, autonomia de l’alumnat, etc.). La situació d’urgència ha posat al descobert les limitacions del sistema i és important que fem una diagnosi per planificar el que vindrà. Els temes inicials són: l’educació en línia, l’acompanyament dels alumnes, el perfil dels docents, l’organització del temps, el paper de les famílies, l’organització de l’espai telemàtic, els espais físics d’aprenentatge, les competències, els continguts i l’avaluació, i els escenaris que podem preveure el curs vinent. A banda d’aquests objectius, també ha de ser un espai en el qual es reflexioni sobre les diferents aportacions dels membres del consell.
Podeu accedir a l’espai obert que inclou un fòrum de debat  que ens permetrà recollir les vostres propostes. També hem creat un subgrup en el mateix fòrum sobre l’etapa d’Educació infantil 0-3 i n’anirem creant més. Sigueu benvinguts!
El 28 d’abril s’ha presentat el document “Un nou present educatiu” que és el recull de les conclusions del debat engegat el 8 d’abril.

ENTRADA AL FÒRUM