XXVIII Jornada de reflexió Un nou present educatiu

L’objectiu del debat és reflexionar sobre els canvis que la pandèmia ha generat en l’educació i els reptes que han sobrevingut. La situació d’urgència ha posat al descobert les limitacions del sistema i és important fer una diagnosi per entendre el que ha passat. Els eixos del debat són:

Inscripció a la XXVIII Jornada

26 de novembre, de 16h. a 19h. en línia

El 28 d’abril es va presentar el document “Un nou present educatiu” que és el recull de les conclusions del debat iniciat el 8 d’abril.

El 20 de juliol es va presentar al Ple del Consell Escolar de Catalunya la proposta per la XXVIII Jornada de reflexió, en ella es recullen les idees del grup de treball, i en el Ple de 22 de setembre es va aprovar la continuïtat del treball en el marc del consell i la XXVIII Jornada de reflexió sobre Un nou present educatiu, que serà el dia 26 de novembre.