Memòria final

Aquest darrer curs, els centres GEP fan una valoració de la seva tasca realitzada durant els dos cursos de formació i continuen treballant en els seus projectes GEP de manera més autònoma.

Ha arribat el moment també d’escriure la memòria la qual podreu trobar penjada al “Portal de centre“.