Centres SOC 2-Segona planificació 2021

En aquesta segona planificació participen 8 centres educatius amb un total de 8 certificats de professionalitat. Aquestes accions formatives  es produiran al llarg del 2021. A continuació es detallen els centres educatius participants i les especialitats:

 

Centre Educatiu Certificat Professionalitat
Institut Jaume Huguet Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques
Institut Escola del Treball Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics
Institut Alexandre Galí Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
Institut Montilivi Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
Institut Comte de Rius Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques
Institut La Segarra Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
Institut Narcís Monturiol Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
Institut Pompeu Fabra Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics