Projecte SOC 2

Projecte de formació integrada SOC 2 

Està previst el seu desenvolupament en diferents fases, que es correspondran a diferents programacions establertes per la comissió mixta. Les diferents fases s’aniran desenvolupant a mesura que es vagin planificant. Actualment s’està duent a terme la primera fase, que es correspon amb la primera programació acordada. En aquesta primera fase del 20-21,  participen 26 centres amb una planificació inicial de 56 certificats de professionalitat.

Llistat dels centres del curs 20-21 de la primera planificació.