Presentació

El Projecte, és el resultat de la signatura d’un conveni de col·laboració entre els Departaments d’Educació i el de Treball, Afers Socials i Famílies (a través del SOC) de la Generalitat de Catalunya, per tal de incrementar l’oferta de formació per a l’ocupació en aquelles comarques on hi ha mancança de centres formatius per impartir-la.

Una de les finalitats del Projecte és aconseguir un reequilibri territorial, respecte al desenvolupament socioeconòmic, apropant la Formació Professional Ocupacional laboral a  territoris que eren deficitaris.

Aconseguir mitjançant la formació de les persones aturades, una millor integració socioeconòmica, afavorint el seu desenvolupament personal,  augmentar la seva autoestima i la recuperació de la seva il·lusió per a l’adquisició de formació i coneixement.