Organismes participants

Departament d’Educació, i més concretament els seus centres que imparteixen formació professional reglada de forma ordinària, i que s’afegiran a aquest projecte per tal d’impartir les accions formatives pròpies de la Formació Professional per a l’Ocupació.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, depenent al Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies, que finança les accions formatives, exercirà el control sobre les mateixes, certificarà les formacions i donarà suport tècnic als centres en el desenvolupament de les seves accions formatives.