Qui som

Uns dels objectius del sistema educatiu és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”.

Emmarcada en el Marc per al plurilingüisme, un marc institucional de potenciació en la formació de parlants plurilingües i pluriculturals que siguin capaços d’interactuar en un món globalitzat complex, una de les vies per aconseguir aquest objectiu és la intercomprensió. Entesa com una estratègia per a la transferibilitat simultània de llengües, es proposa, com a objectiu prioritari, l’adquisició de les habilitats de comprensió lectora en llengües d’una mateixa família, en aquest cas les llengües romàniques.

Aquest espai NODES s’ha obert amb l’objectiu de transmetre informació, compartir experiències, recursos, materials que ajudin als docents a dur a les aules el plurilingüisme. Volem que sigui un punt de trobada dels docents que vulguin desvetllar interessos plurilingües i que vulguin fer de la intercomprensió una via cap al plurilingüisme. Us animem que visiteu les quatre seccions del nostre web:

  • Intercomprensió: en aquest apartat hi trobareu notícies, informació sobre la intercomprensió en l’actualitat.
  • Orientacions didàctiques: hi trobareu materials i noves metodologies docents que podeu utilitzar per treballar la intercomprensió a l’aula.
  • Comunitat: aquí publicarem experiències reals de propostes didàctiques d’intercomprensió que podreu dur a terme a l’aula.
  • Formació: en aquesta secció trobareu informació sobre l’oferta formativa del Departament d’Educació relacionada amb la intercomprensió i el plurilingüisme.

Com ens podeu contactar?

Envieu-nos un correu electrònic a intercomprensio@xtec.cat

Servei de Suports i Recursos Lingüístics
Sub-direcció General de Plurilingüisme
Direcció General de Currículum i Personalització