La IC en la dinàmica d’aula, a l’INS Francesc Macià

Programació de l’aplicació de la intercomprensió a l’aula.
Dues tasques diferenciades:

  1. Treball pràctic d’intercomprensió de les llengües romàniques  per ser capaços de comprendre textos escrits estàndards en aquestes llengües.
  2. Presentació els principals conceptes relacionats amb la competència plurilingüe i intercultural.

Textos de treball: tipologies, gèneres, continguts