Activitats d’Innovació

Durant el curs 2020-2021 s’han engegat les següents propostes:

 

My Digital Challenge. Finançat per la Fundació Orange i organitzat per Factoria F5. Són tallers per al professorat PFI adreçats a treballar les competències digitals en entorns col·laboratius.

 

Treball de les softskills a través dels videojocs. Prova pilot que s’engegarà el mes de febrer amb el finançament de BBVA, a través de FAD.

 

2a Ed. Reto Futuro: Organitzat per Banc Sabadell, Imagine i Fundació Èxit. Reto Futuro és un programa d’emprenedoria social dirigit a joves en situació de vulnerabilitat perquè, mitjançant continguts educatius, eines tecnològiques accessibles i acompanyament de mentors, puguin viure una formació i transformació que els prepari per a un futur que ells mateixos poden crear.

 

Supernano. SuperNano és un programa educatiu en modalitat online i offline enfocat a incrementar la visualització de marca, vocacions científiques i empoderar el rol de la dona en la ciència, on els assistents co-creen una superheroïna amb propietats nanotecnològiques per resoldre un repte global, a partir de la hibridació de la Nanotecnologia, la creativitat i l’art.