Tutoria i orientacions

Dossier per a l’acompanyament de l’alumnat que finalitza els Programes de Formació i Inserció (PFI) 

Enllaç al dossier