Activitats compartides pels centres

En aquest espai trobareu activitats, tasques i altres propostes didàctiques de diferents nivells i àmbits curriculars per facilitar l’adquisició dels aprenentatges dels nostres alumnes. Volem contribuir a fomentar la cultura de la col·laboració per a l’enriquiment mutu, vinculada a la professionalització docent i a les finalitats de la Xarxa Cb.  Aquestes propostes es poden compartir amb els alumnes, enriquir, modificar i servir d’inspiració per fer-ne de noves, però en cap cas es poden utilitzar amb fins comercials. En la Xarxa Cb: sumar, multiplica. Hi vols contribuir?