Propostes sobre els ODS

Propostes didàctiques d’enfocament globalitzat al voltant de cadascun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Cadascuna de les propostes va acompanyada amb el vídeo del programa “Objectiu 2030” del Club Super3 que correspon a l’ODS del repte.