Presentació

«20 anys treballant per la millora dels aprenentatges de tots els alumnes!»
Qui som?

La Xarxa de Competències Bàsiques està formada per un grup de docents que reflexionen i actuen en equip per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge.

Què fem?
 • Promovem la creació d’espais pedagògics en el si dels centres per apoderar els equips docents.
 • Fomentem l’intercanvi d’experiències i la creació de sabers compartits.
 • Compartim un modalitat de formació docent entre iguals i en xarxa, per millorar els aprenentatges de l’alumnat.
Per què ho fem?
 • Perquè volem afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor.
 • Perquè creiem que l’alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge.
 • Perquè entenem l’avaluació com un procés útil per aprendre.
 • Perquè sabem que treballant en equip s’aprèn més i millor.
 • Perquè, en un món global, s’ha d’afavorir l’adquisició d’aprenentatges autèntics, no fragmentats.
 • Perquè, en un món canviant, volem fomentar la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre.
 • Perquè volem que els nostres alumnes siguin competents per continuar aprenent al llarg de tota la vida.
 • Perquè sabem que cada alumne és únic i tenim altes expectatives per a tots i cadascun d’ells.