Projectes

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si l’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar i s’ha de tendir cap a enfocaments globalitzats. Des del curs 2015-16, els docents de la Xarxa Cb han iniciat experiències de treball globalitzat per afavorir l’aprenentatge competencial dels seus alumnes, que han estat documentades per mitjà de diaris docents en format xtec.blocs, que recullen la planificació, el procés d’implementació i l’avaluació de projectes.