Sessió 1 – 2020/21

 

Orientacions i recursos per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat


26 d’octubre de 2020
17:30 h

Primera sessió dels Seminaris de la Xarxa Territorial de Cultura Digital #XTCD, punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per a construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres . Compta amb espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.

Aquest curs la participació a la XTCD és oberta a tot el professorat interessat a compartir experiències en cultura digital a l’aula.

En el marc de l’eix 1 del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), s’inscriu l’assoliment de la competència digital de l’alumnat (d’ara endavant, CDA), en concret en l’objectiu específic 1: Proporcionar orientacions metodològiques i d’avaluació que permetin establir un seguiment sobre l’assoliment de la competència digital al llarg dels nivells de totes les etapes educatives. Aquest objectiu recull la línia d’actuació 1.2: Publicació d’orientacions per a l’avaluació transversal dels àmbits de l’assoliment de la competència digital per a cada nivell de totes les etapes educatives.

L’objectiu d’aquesta sessió és facilitar orientacions, estratègies i recursos per a aquesta línia d’actuació del PEDC.

 

Estructura de la sessió

Aquesta primera sessió està formada per diversos blocs de continguts. Tots ells es descriuen més avall. Els tres primers blocs es desenvoluparan en format webinar que es podrà seguir accedint l’enllaç següent:


26 d’octubre de 2020 – 17:30 h

1 – Introducció

Inclourà informació i novetats del Pla d’Educació Digital de Catalunya facilitades per l’Àrea de Cultura Digital i del contingut de la sessió.
A càrrec de la Subdirectora General de Recerca i Cultura Digital, Sra Ana Albalat Martínez.
Previsió de durada: 10′

2 – Compartim experiències

S’exposarà l’experiència de l’Institut Narcís Oller de Valls al voltant de l’avaluació de la competència digital de l’alumnat.
A càrrec dels docents Anna Casamitjana i Jaume Bartolí.
Previsió de durada: 35′

3 – Píndola formativa

Exposició formativa al voltant de l’avaluació de la competència digital de l’alumnat. Inclourà exemples i encàrrec de feina a desenvolupar per les persones participants en el seminari.
Bàsicament consistirà a demanar la seva participació activa als fòrums de debat que es posaran a la seva disposició al bloc 4 de cada sessió.
Els materials corresponents a aquest bloc estan referenciats a l’apartat Documentació d’aquesta mateixa pàgina.
A càrrec de l’Àrea de Cultura Digital.
Previsió de durada: 45′

4 – Debat i dubtes

Presentació de la dinàmica de funcionament de les sessions: Informació, documentació i espais d’intercanvi a Odissea (Xarxa Territorial de Cultura Digital).
Es posaran a disposició del professorat fòrums de debat, intercanvi i dubtes, un per a cada Servei Territorial. Aquests fòrums seran gestionats pels Serveis Educatius i els Serveis Territorials, que en faran la dinamització i el seguiment de la participació dels docents. Les evidències del desenvolupament de les tasques s’extrauran, principalment, d’aquests espais de participació, per a la certificació corresponent.
Els participants inscrits al GTAF,  accediran a un grup territorial del curs creat a Odissea. En alguns casos també s’hi inclouran tasques, si cal que es facin trameses.
A càrrec de l’Àrea de Cultura Digital.
Previsió de durada: 5′

DocumentacióAquest document s’ha elaborat en el marc del Pla d’Educació digital de Catalunya, impulsat pel Departament d’Educació, segueix les recomanacions de la UNESCO, l’OCDE i altres organitzacions amb competències educatives, així com les polítiques de la Unió Europea, en la tipificació de la competència digital com una de les competències clau de la ciutadania en la societat actual.
Document


Vídeo explicatiu sobre el document “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a l’ESO”. 
Vídeo