La Xarxa territorial es divideix en 3 subxarxes per atendre a tres grans objectius: la capacitació digital docent, la realització del document d’Estratègia digital a cada centre i el suport a les coordinacions digitals.

Sessió de presentació de la XTCD

Dijous 16 de setembre, 17:30

La Xarxa es divideix en tres subxarxes responent a tres grans reptes: capacitació digital de tots els docents, creació de l’estratègia digital a tots els centres i aconseguir un bon acompanyament i suport per les coordinacions digitals.

Participen
Joan Cuevas (Director general DGIDRE)
Ana Albalat (Subdirectora general DGIDRE)
Roser Cussó (Cap de servei DGIDRE)
Pepi Garrote (Àrea de Cultura digital)

Competència digital docent

16.09.21 Sessió de presentació

21.10.21 Sessió 1. Àrea 6: Desenvolupament de la Competència Digital de l’Alumnat (CDA)

25.11.21 Sessió 2. Àrea 1: Compromís professional

20.01.22 Sessió 3. Àrea 2: Continguts digitals

24.03.22 Sessió 4. Àrea 3: Ensenyament-Aprenentatge

21.04.22 Sessió 5. Àrea 4: Avaluació i retroalimentació

19.05.22 Sessió 6. Àrea 5: Apoderament dels estudiants

07.07.10 Sessió de tancament

Més informació

Estratègia digital de centre

16.09.21 Sessió de presentació

21.10.21 Sessió 1. Diagnosi i Cultura digital

20.01.22 Sessió 2

21.04.22 Sessió 3

07.07.22 Sessió de tancament

Més informació

Coordinació digital de centre

16.09.21 Sessió de presentació

21.10.21 Sessió 1

20.01.22 Sessió 2

21.04.22 Sessió 3

07.07.22 Sessió de tancament

Més informació

Scroll to Top