La Xarxa territorial de Cultura digital és un punt de trobada i acompanyament en el procés de transformació digital dels centres educatius de Catalunya. L’objectiu principal és intercanviar i compartir experiències d’aula i de centre, sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant espais de coordinació i documentació. Més informació.

Sessió de presentació

Dijous 16 de setembre de 2021, a les 17:30h

La sessió està formada per dues parts: una primera part on s’estableixen els objectius comuns pel curs 2021-22 i una segona part on cada subxarxa explicarà els seus objectius i dinàmiques de funcionament. La segona part és simultània en les tres subxarxes. Com a participant hauràs de triar quina subxarxa vols veure en directe, però després tindràs l’opció de veure les altres dues subxarxes en diferit, dins de la secció específica de cada subxarxa (opció “Subxarxes” del menú superior).

17:30

18:00

Competència digital docent

Docents de tots els nivells educatius

Estratègia digital de centre

Membres de la comissió digital

Coordinació digital

Coordinadors i coordinadores digitals

Subxarxes

barret graduat

Competència digital docent

A finals de l’any 2023 els docents de Catalunya han de certificar amb un nivell mitjà la seva competència digital docent. Donant resposta a aquest objectiu s’oferiran recursos formatius buscant crear entorns d’aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament de les àrees de la CDD.

barret graduat

Estratègia digital de centre

Abans de la finalització del curs 2022-23, tots els centres educatius de primària i de secundària de Catalunya hauran de crear el document d’Estratègia digital i començar la implementació de la transformació digital allà definida. La subxarxa inclou grups de treball mentoritzats.

barret graduat

Coordinació digital de centre

Punt de trobada dels coordinadors i coordinadores digitals dels centres educatius. Un espai per parlar de com dinamitzar la transformació digital als centres i la gestió dels equips, serveis i infraestructures digitals per garantir aquesta transformació.

Sessions

Propera sessió

La propera sessió de la XTCD serà el 16 de setembre. Es presentaran les tres subxarxes (Competència digital docent, Estratègia digital docent i Coordinació digital), s’avançarà el full de ruta i s’explicarà el funcionament de cada una de les subxarxes, incloent-hi la plataforma online Nus.

Sessions 2020-21

Durant el curs 2020-21 es va convertir la Xarxa Territorial de Cultura Digital en una xarxa amb vocació global, dirigida a tots els docents. Es van realitzar 5 sessions on es van tractar temes com l’avaluació de la competència digital (infantil, primària, secundària), l’Estratègia digital de centre (EDC) i continguts digitals en general.

Cerca per temes

Vols trobar tota la informació d’un tema concret independentment de la sessió o la data en el que es va fer? Vols trobar les ponències d’una determinada etapa o ponent? En aquest apartat podràs cercar totes les ponències dels darrers dos cursos.

Scroll to Top