Els Seminaris TAC passen a anomenar-se Xarxa Territorial de Cultura Digital. Al llarg de les quatre primeres sessions es desenvolupa una proposta didàctica basada en un Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) però que integri diverses metodologies, temes i estratègies. A la cinquena sessió es presenten les produccions creades al seminari o elaboracions externes incloses en altres projectes com mòbils.edu, Transformació digital i altres.

Sessió 1

Programació i robòtica educatives

A part de presentar la nova Xarxa territorial de Cultura digital, els seus eixos temàtics i l’estructura global dels seminaris, aquesta primera sessió se centra en la Programació i robòtica educatives. Es comença a definir la proposta didàctica ODS utilitzant el mètode Design Thinking.

26 d’octubre de 2019

Més informació

Sessió 2

Aplicació de les tecnologies digitals a les llengües

A més del tema principal, centrat en l’aplicació de les tecnologies digitals a les llengües, aquesta sessió inclou experiències de centres sobre la transformació digital i càpsules sobre la protecció de dades, seguretat i propietat intel·lectual.

14 de desembre de 2019

Més informació

Sessió 3

Avaluació. Evidències. Com avaluar. Recursos digitals

En aquesta tercera sessió es proposen un seguit de recursos per a l’avaluació que poden integrar-se dins les propostes didàctiques que elaboren els diferents equips a les sessions del seminari. A més, s’inclou una càpsula sobre propietat intel·lectual.

25 de gener de 2020

Més informació

Sessió 4

Tutoria entre iguals. Resolució de dubtes sobre la proposta didàctica

En aquesta sessió es proposen dinàmiques per “auditar”, tan a dins de cada equip de treball com entre grups, les propostes didàctiques que elaboren els diferents equips a les sessions del seminari. També es proporciona una Càpsula TV escolar.

10 de maig de 2020

Sessió 5

Trobada final d’intercanvi d’experiències

En aquesta darrera sessió els participants comparteixen les seves propostes didàctiques.

Scroll to Top