Neix la Xarxa Territorial de Cultura Digital, amb vocació global, dirigida a tots els docents. Es van realitzar 5 sessions on es van tractar temes com l’avaluació de la competència digital (infantil, primària i secundària), l’Estratègia digital de centre (EDC) i continguts digitals en general.

Sessió 1

Orientacions i recursos per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de secundària

En aquesta primera sessió es presenta el document d’orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de secundària i l’experiència de l’Institut Narcís Oller de Valls al voltant de l’avaluació de la competència digital de l’alumnat. Es mostren rúbriques que fan servir al seu centre.

26 d’octubre de 2020

Més informació

Sessió 2

Continguts digitals

Aquesta segona sessió se centra en els continguts digitals. La Mariona Grané (UB) ens ajuda a entendre què és un bon contingut digital. A la sessió també es parla d’eines per la creació de continguts, com ara JClic, eXeLearning i H5P, novetats en els repositoris Alexandria, Toolbox i Edu365 i diverses formes per incorporar llibres digitals al Moodle de centre. Per últim, l’Escola La Parellada (Santa Oliva) ens mostra com fan servir els recursos digitals per interactuar amb l’alumnat i les famílies.

14 de desembre de 2020

Més informació

Sessió 3

Observació i anàlisi metodològica de la competència digital

Quina competència digital tenim al nostre centre educatiu? I jo, com a docent, quina és la meva competència digital? En aquesta tercera sessió, s’ofereixen orientacions de com fer aquesta avaluació i es comparteixen les experiències de diagnosi dels centres Institut Ramon Coll i Rodès (Lloret de mar), Escola La Vila (Palamós), Escola Montessori (Rubí).

25 de gener de 2021

Més informació

Sessió 4

Estratègia digital de centre

Presentació del document que estableix les fases i orientacions per a l’elaboració de l’Estratègia digital en un centre educatiu. La sessió inclou l’experiència de l’Institut Escola Daniel Mangrané en l’aplicació de l’estratègia digital i una taula rodona sobre la diagnosi de la competència digital al centre.

22 de març de 2021

Més informació

Sessió 5

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària i Ús de la tecnologia al servei del desenvolupament de les capacitats a l’educació infantil

En aquesta darrera sessió es presenten dos documents relacionats amb la competència digital de l’alumnat en les etapes de primària i infantil. L’Escola Camí del Mig (Mataró) comparteix la seva experiència en l’avaluació de la competència digital del seu alumnat.

10 de maig de 2021

Més informació

Scroll to Top