Sessió 4 – 2020/2021

22 de març de 202117:30 h

Estratègia digital de centre

Quarta sessió dels Seminaris de la Xarxa Territorial de Cultura Digital #XTCD, punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres, facilitant espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.

En la darrera sessió es va presentar la Diagnosi com a recurs que ens permet conèixer els nostres punts forts i febles en relació amb la cultura digital. En aquesta quarta sessió es presentarà l’Estratègia Digital de Centre, que substituirà a partir d’ara el Pla TAC, i que en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC) té com a objectiu determinar, organitzar, implementar i avaluar totes aquelles accions encaminades a l’assoliment del màxim nivell de competència digital de l’alumnat, els docents i el centre.

Durant la sessió, es mostraran les fases per al disseny, es destacaran els aspectes més importants de cada fase i es donaran pautes per iniciar la pròpia estratègia de centre. També es presentarà el Web de suport per a l’elaboració de l’estratègia digital, recurs que posa a l’abast eines i pautes per a la seva realització.


Estructura de la sessió

Aquesta quarta sessió està formada per diversos blocs de continguts. Els tres primers blocs es desenvoluparan en format webinar que es podrà seguir accedint l’enllaç següent:

22 de març de 2021 – 17:30 h

 

1 – Introducció
  • Presentació de la 4a sessió. Sra Ana Albalat, Sub-directora general de Recerca i Cultura Digital

Previsió de durada: 10′

2 – Píndola formativa

Previsió de durada: 40′

3 – Compartim experiències

Taula rodona d’experiències:

Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús (Tortosa)
Presentació de la sessió (Genially)

Previsió de durada: 30′

Intèrpret de llengua de signes – Gisela