L’ESCOLTA ACTIVA I ELS PROJECTES REALS NASCUTS DE L’ALUMNAT

Avui m’agradaria parlar de la importància d’escoltar els nostres alumnes per enriquir la nostra docència a través d’una situació real d’aula que va tenir lloc durant el curs 2019-2020. sóc l’ Abel Lucena el curs 19-20  impartia, en l’INS Bernat el Ferrer, el mòdul professional M03, ofimàtica en el Cicle Formatiu de Grau Mig de Sistemes Microinformàtics (CFGM SMX); a l’aula de tan en tant es generaven conversacions quotidianes amb el professor on els alumnes expressaven els seus interessos, aficions i inclús alguns parlaven sobre les seves feines fora l’escola.

Durant una sessió de la unitat formativa d’Excel, un alumne va mencionar que fora l’aula era responsables de RRPP en una discoteca de moda del municipi i sempre patia per gestionar els fulls de càlcul, motiu pel qual estava especialment motivat amb el contingut. Arran d’aquesta situació,  vaig dissenyar una dinàmica amb un exercici/problema real de la feina de l’alumne (relacionat amb tractament de fulls de càlcul) i amb l’ajuda dels companys es va aconseguir resoldre. La motivació dels companys en ajudar a fer aquest excel va ser expectacular.

Realment aquesta activitat fou molt fructífera quant a adquisició de coneixements i el desenvolupament de competències, gràcies al fet que els alumnes van poder resoldre un exercici propi i real.

Cal mencionar que l’alumne va rebre un reconeixement a la feina per l’aportació.

 

Abel Lucena

Professor de la familia d’Informàtica i comunicació