Que és impulsFP?

Suposo que si has arribat fins aquí és per que vols aclarir que és exactament IMPULSFP i poder decidir si desperta suficient interès pel teu centre o organització. Mirarem de definir-te en que consisteix i quines implicacions té. IMPULSFP  és la unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Com veus som la vanguarda de l’Educació en els ensenyaments professionalitzadors.

Aquesta unitat cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de cinc programes que cerquen la innovació en diferents àmbits: el canvi metodològic, la orientació, la transferència del coneixement dels centres a les empreses, l’emprenedoria i la cerca de l’excel·lència en les competències professionals. Ja veus que el ventall que abarquem és ambiciós i això ens obliga a estar en constant canvi i reorganització.

La raó del neixement de la unitat és donar  resposta a una realitat cada cop més complexa i canviant on l’FP i la resta d’estudis professionalitzadors tenen el repte díficil  de configurar el marc d’aprenentatge com un formació que proveeix a l’estudiant de les capacitats i eines necessàries per poder fer front a aquest horitzó laboral tan incert.

Cada un dels programes inicia el recorregut a el centre com una linia estratègica al voltant de la qual poder desenvolupar el projecte de centre i aconsseguir que el procés clau del centre arribi als nivells d’excel·lencia professional que requereixen els nostres temps.

Esperem que aquest repte t’ahgi engrescat i vulguis aprofundir en cada un dels aspectes d’aquesta missió tan gran com apassionat que és la de la formació professional.