FuturaFP

Què és FuturaFP?

El Programa d’innovació FuturaFP s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives del Pla de Govern de la XII Legislatura, aprovat per Acord de govern de 19 de juny de 2018, afavorint la consolidació del treball en xarxa entre centres educatius com a sistema de transformació dels centres i per a la millora de la governança de l’administració educativa.

FuturaFP impulsa la recerca i desenvolupament a través de la identificació, implementació, millora contínua i difusió de la innovació educativa, per assolir les expectatives d’una FP de qualitat en el present i el futur.

Es per tot això que aquest curs 2020-21 s’inicia el programa pilot FuturaFP. La finalitat del Programa d’innovació FuturaFP és proporcionar als centres participants els recursos, instruments i coneixement necessari per desenvolupar una oferta educativa de Formació Professional enfocada a donar resposta a les necessitats de les persones i també les socioeconòmiques, de present i de futur a Catalunya, en els diferents àmbits professionals i territoris de Catalunya.

Aquest programa es desenvoluparà mitjançant xarxes organitzades per famílies professionals.