L’equip: qui som?

Aquí intentarem que coneguis qui és qui i què fa. Així, l’equip de tècnics que conformen la unitat es distribueixen entre els diferents programes. Et presentem a:

Josep Moratal: responsable de la unitat. Coordina les accions conjuntes i és el portaveu de la unitat davant del servei. Llicenciat en economia i especialista de FOL és el membre més transversal de l’equip.

  • E-mail: impulsfp@xtec.cat

Per  part del programa ACTIVAFP:

Paz Gómez, llicenciada en química,  José Carrasco, enginyer tècnic industrial i Ferran Restrepo,  lideren el programa que ha presentat un creixement més exponencial i ha despertat més interès entre els centres. 

  • E-mail: activafp.educacio@gencat.cat 

Les compteticions  CATSKILLS i altres compteciones SKILLS:

En aquest cas Oriol López, enginyer industrial  i Lorena Muñoz coordinen el programa que lluita en totes les competicions per demostrar que el talent de l’FP no te rival arreu del món.

  • E-mail: catskills@xtec.cat

Si ens referim al programa EMPRÈNFP tenim a:  

Josep Moratal , es posa al davant del programa que esten la cultura emprenedora entre els centres i genera projectes emprenedors reals.

  • E-mail: emprenfp.educacio@gencat.cat

Al capdavant del programa INNOVAFP estan:

  • Salva Campo,  enginyer informàtic que juntament amb Eduard Abadias, llicenciat en Administració d’Empreses, constitueixen el cervell del programa que vetlla per la transferència del coneixement entre els centres educatius i les empreses.
  • E-mail: innovafp.educacio@gencat.cat / innovafp@xtec.cat

Com a responsable del programa ORIENTAFP tenim a:

Maria Josep Pérez, LLicenciada en Antropologia Social i Cultural, Master en Investigació etnogràfica, teoria antropológica i relacions interculturals. Llicenciada en comunicació audiovisual. Coordina el programa per a la innovació en l’acció tutorial i l’orientació en les transicions educatives i professionals a l’FP.

Finalment del programa FUTURAFP tenim a:

  • E-mail: orientafp.educacio@gencat.cat

Sara Guirado, economista i Josep Parpal porten a l’FP cap al futur, de la ma d’un programa que connectarà els caps de departament per treballar per l’excel·lència professional.