L’equip: qui som?

Aquí intentarem que coneguis qui és qui i què fa. Així, l’equip de tècnics que conformen la unitat es distribueixen entre els diferents programes. Et presentem a:

Josep Moratal: responsable de la unitat. Coordina les accions conjuntes i és el portaveu de la unitat davant del servei. Llicenciat en economia i especialista de FOL és el membre més transversal de l’equip.

  • E-mail: impulsfp@xtec.cat

Per  part del programa ACTIVAFP:

Paz Gómez, llicenciada en química, i José Carrasco, enginyer tècnic industrial  lideren el programa que ha presentat un creixement més exponencial i ha despertat més interès entre els centres. 

  • E-mail: activafp.educacio@gencat.cat 

Les compteticions  CATSKILLS i altres compteciones SKILLS:

En aquest cas Julian del Amo, enginyer en telecomunicacions i Oriol López, enginyer industrial coordinen el programa que lluita en totes les competicions per demostrar que el talent de l’FP no te rival arreu del món.

  • E-mail: catskills@xtec.cat

Si ens referim al programa EMPRÈNFP tenim a:  

Josep Moratal i Guillem Gay, graduat en relacions laborals, es posen al davant del programa que esten la cultura emprenedora entre els centres i genera projectes emprenedors reals.

  • E-mail: emprenfp.educacio@gencat.cat

Al capdavant del programa INNOVAFP estan:

  • Josep Maria Flix, Salva Campo, dos enginyers informàtics que juntament amb Eduard Abadias, llicenciat en Administració d’Empreses, constitueixen el cervell del programa que vetlla per la transferència del coneixement entre els centres educatius i les empreses.
  • E-mail: innovafp.educacio@gencat.cat / innovafp@xtec.cat

Finalment del programa ORIENTAFP tenim a:

Maria Josep Pérez, LLicenciada en Antropologia Social i Cultural, Master en Investigació etnogràfica, teoria antropológica i relacions interculturals. Llicenciada en comunicació audiovisual. Coordina el programa per a la innovació en l’acció tutorial i l’orientació en les transicions educatives i professionals a l’FP.

  • E-mail: orientafp.educacio@gencat.cat