A qui van adreçats?

Majoritàriament a les persones en situació d’atur, que són demandants d’ocupació i es troben inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i també a treballadors ocupats. S’adrecen principalment a la població de les àrees deficitàries en oferta de formació, tal i com es defineix al Projecte.

La selecció de l’alumnat es realitza de forma conjunta per part dels centres del Departament d’Educació que participen al Projecte corresponent, i les oficines del SOC de l’àmbit territorial corresponent.