PIREFOP (cat)

És un projecte de cooperació transfronterera, dirigit a reforçar la integració transfronterera posant en valor els aspectes complementaris en el camp de la formació professional.

El projecte va ser aprovat en la primera fase de la convocatòria de projectes del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, amb una durada prevista de tres anys (octubre 2008-desembre de 2011) i un pressupost aproximat de 1,6 milions d’euros.

Antecedents

A partir de l’experiència de projectes anteriors ( “La Formació Professional Transfronterera”, “La Formació professional i la Mobilitat Transfronterera”), portats a terme en el marc del programa INTERREG III A 2000-2006, els socis institucionals del projecte han afirmat la seva voluntat comuna de continuar amb el partenariat per capitalitzar el treball conjunt realitzat i consolidar un marc de cooperació estable i perenne dels sistemes i dispositius de formació professional de les regions pirinenques.

Així el projecte PIREFOP es dirigeix ​​principalment a prosseguir els treballs realitzats sobre la zona transfronterera i desenvolupar-los sobre nous estudis de formació seguint les especificacions ECVET a fi de promoure el reconeixement mutu de les qualificacions i de les competències adquirides en el marc d’itineraris de mobilitat, ampliant així mateix la mobilitat dels estudiants d’FP i multiplicant el nombre de beneficiaris.mapa