Orientació

Objetictius de la Xarxa d’Orientació Transfronterera

  • Informar i orientar a les persones interessades, de las possibilitats de formació, qualificació i obtenció de títols de Formació Professional a França.
  • Orientar a les persones interessades de les possibilitats i processos de validació i reconeixement de la seva experiència laboral per continuar els estudis de Formació Professional a França
Objectius generals del Projecte PyireneFP
  • Desenvolupar un espai transfronterer i coordinat de la Formació Professional que ofereixi:
  • Serveis coordinats d’informació i orientació professional, en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterers.
  • Estudis d’FP entre centres d’ambdós costats dels Pirineus que facin possible la mobilitat de l’alumnat amb el reconeixement directe dels aprenentatges adquirits.
  • Intercanvi d’estudiants, professorat i orientadors professionals entre centres i empreses a banda i banda dels Pirineus.

Va dirigit a:

  • Població general
  • Estudiants i aprents
  • Professionals dels sectors productius
  • Traballadors

 

Folleto red orienta ESP